Navn Annet etternavn Pikenavn Kjønn Stilling Født Type Dato hendelse Sted hendelse Beskrivelse Avis Dato Lenke Lenke NB
Christian Michelsen M Statsminister 15.03.1857 Politikk 07.06.1905 Oslo Unionen oppløses Dagbladet 07.06.1905 http://www.e-pages.dk/dagbladet/6345/
Christopher Hornsrud M Statsminister 15.11.1859 Politikk 07.02.1928 Oslo Christopher Hornsrud blir statsminister Aftenposten 08.02.1928 http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/62636/1/
Johan Nygaardsvold M Statsminister 06.09.1879 Politikk 31.05.1945 Oslo Johan Nygaardsvold blir statsminster Aftenposten 31.05.1945 http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/11955/1//
Einar Gerhardsen M Statsminister 10.05.1897 Politikk 25.06.1945 Oslo Einar Gerhardsen blir statsminster Aftenposten 26.06.1945 http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/12041/1/
Vidkun Quisling M 18.07.1887 Politikk 24.10.1945 Oslo Henrettet Dagbladet 24.10.1945 http://www.e-pages.dk/dagbladet/15213/
Trygve Lie M Generalsekretær 16.07.1896 Politikk 31.01.1946 New York Blir FNs første generalsekretær Dagbladet 31.01.1946 http://www.e-pages.dk/dagbladet/15291/8/
Oscar Torp M Statsminister 08.06.1893 Politikk 19.11.1951 Oslo Oscar Torp blir statsminster Aftenposten 19.11.1951 http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/15717/1//
John Lyng M Statsminister 22.08.1905 Politikk 28.08.1928 Oslo John Lyng blir statsminister Aftenposten 29.08.1963 http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/22773/1/
Per Borten M Statsminster 03.04.1913 Politikk 12.10.1965 Oslo Blir statsminister Dagbladet 13.10.1965 http://www.e-pages.dk/dagbladet/11318/
Per Borten M Statsminister Politikk 12.10.1965 Oslo Per Borten blir statsminister Aftenposten 13.10.1965 http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/27532/1/
Arne Næss M Professor 27.01.1912 Politikk 27.08.1970 Mardøla Aksjon for å hindre utbygging av Mardølavassdraget Dagbladet 27.08.1970 http://www.e-pages.dk/dagbladet/27413/
Trygve Bratteli M Statsminister Politikk 17.03.1971 Oslo Trygve Bratteli blir statsminster Aftenposten 18.03.1971 http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/43723/1/
Trygve Bratteli M Statsminister Politikk 25.09.1972 EU-avstemning Dagbladet 26.09.1972 http://www.e-pages.dk/dagbladet/16306/
Lars Korvald M Statsminister 29.04.1916 Politikk 18.10.1972 Oslo Lars Korvald blir statsminister Aftenposten 19.10.1972 http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/47907/1/
Nils Utsi M Politikk 14.01.1981 Alta Alta-aksjonen Dagbladet 15.01.1981 http://www.e-pages.dk/dagbladet/18213/7/
Jan P. Syse M Statsminister 25.11.1930 Politikk 16.10.1989 Oslo Jan P. Syse blir statsminister Aftenposten 17.10.1989 http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/37086/1//
Gro Harlem Brundland K Statsminister Politikk 28.11.1994 EU-avstemning Dagbladet 29.11.1994 http://www.e-pages.dk/dagbladet/22644/