Om HBR

Historisk befolkningsregister (HBR) er et prosjekt for registrering og sammenstilling av personopplysninger fra forskjellige kilder, med det mål å lage en oversikt over Norges befolkning i tidligere tid. I første omgang legges det vekt på perioden fra folketellinga 1801 frem til folketellingen i 1910 som er siste åpne folketelling. Vi inkluderer også nyere kilder frem til i dag f.eks. aviser, men det er bare anledning til å lenke avdøde av hensyn til personvernet. En lukket del, som kan brukes i anonymisert form av forskere, dekker tiden fram til opprettelsen av Det sentrale folkeregister i 1960-åra.

HBR tar utgangspunkt i alle folketellinger, kirkebøker og andre kilder i Digitalarkivet og lenker sammen informasjon om samme person i flere kilder. I tillegg brukes en rekke andre kilder. Lenkingen skjer både med automatiske metoder og som en dugnad av svært mange personer. På den måten dekker vi hele befolkningen fra starten og unngår dubletter av samme person. Samtidig blir vi aldri ferdig fordi jobben er for stor og noen forekomster i kilder klarer vi ikke å lenke til andre kilder. HBR har referanser til flest mulig andre kilder slik at HBR skal bli et register over historisk informasjon, ikke erstatte andre oversikter. Vi ønsker å gå så langt tilbake i tid som vi kan dokumentere i kilder og følge aner og etterkommere av personer som har bodd i Norge slik at vi kan følge migrasjon inn og ut av Norge.

Prosjektet ble startet opp av Registreringssentralen for historiske data (RHD) på Universitetet i Tromsø med Gunnar Thorvaldsen som prosjektleder. HBR drives av RHD i samarbeid med Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå, Norsk Regnesentral, Norsk lokalhistorisk institutt, Høgskulen i Volda, Folkehelsa og Universitetet i Oslo. Foreløpig er HBR finansiert fra Forskningsrådet sammen med egenandeler fra alle partnere og det legges vekt på å tilrettelegge for forskning. HBR har betydelig kulturell og lokalhistorisk verdi i tillegg til at den blir svært viktig for slektsforskere.

Vi ønsker at HBR skal brukes av flest mulig og som dokumentasjon i mange ulike sammenhenger. Museumssidene og referanselistene er to slike eksempler. Chris Nyborg og Lars Holden har laget hver sin slektstavle på lokalhistoriewiki som gjør det lett å vise frem og finne frem til egen slekt i HBR. Alle kan registrere seg som bruker og lage tilsvarende oversikt på lokalhistoriewiki.

Data er hentet fra Historisk befolkningsregister opprettet av Registreringssentral for historiske data ved Universitetet i Tromsø og partnere og finansiert av Norges forskningsråd, bevilgning nr. 225950. Brukere skal og referere til dem som skapte eller lagret dataene: Arkivverket og Statistisk sentralbyrå. Brukere må sende oss tittelen og fullstendig referanse til publikasjoner, forskningsrapporter eller undervisningsmateriale som benytter seg av dataene eller dokumentasjonen. Eksemplarer av slikt materiale mottas med takk til web@sv.uit.no. Trykt materiale skal sendes til:

Registreringssentral for historiske data (RHD)
Breiviklia
Universitetet
9037 Tromsø, Norge.

Vitenskapelig henvisninger kan inntil videre henvise til denne artikkelen: Holden, Lars; Thorvaldsen, Gunnar; Bråthen, Torkel Rønold. Historisk befolkningsregister og DNF 1814. (fulltekst) Heimen 2012; Volum 49. ISSN 0017-9841.s 399 - 414.

Nyheter

Mars 2021

Antall kilder i Digitalarkivet har blitt økt betydelig siste året med mange kirkebøker og bl.a. liste over døde 1950-2014 i Norge. I mange tilfeller er både ministerial- og klokkerbok registrert slik at kirkehendelser er registrert to steder. Vi anbefaler da at begge hendelsene lenkes. Folketellingen 1920 legges ut i løpet av våren 2021. Alle disse kildene er tilgjengelig i histreg.no. Det er nå mange bidragsytere i histreg som til sammen lager ca 40.000 lenker i måneden. I mars 2021 er det lagt inn 300.000 maskinelt genererte lenker mellom folketellingene 1891 og 1900.

September 2019

Det er nå lest inn familiekoblinger for folketellingene 1801,1865, 1891, 1900 og 1910. Disse er laget med algoritmer og de har ikke klart å registrere alle familieforholdene. Det er mulig å legge til nye ved å bruke familiekurven på personsidene. Feil kan rettes ved å bruke siden for feilhåndtering og fjerne alle familiekoblinger til en person. Familiekoblingene for folketellingene 1801 og 1910 som var laget av algoritmer og lagt inn tidligere er fjernet. Det kan derfor være noen familiekoblinger som er blitt borte.

Mars 2019

Antall lenker er mer enn doblet ved at det er lagt til mange lenker funnet av algoritmer. Det er noen feil lenker f.eks. par med samme navn og får barn i samme kommune i de samme årene kan ha blitt lenket sammen. Vi lager derfor en liste med personer med mange lenker laget av algoritmer (se topp siden) og vi oppfordrer brukere av histreg til å bidra til å sjekke ut disse personene.

November 2018

Søket er forbedret ved at det er mulig å sortere et søk i grupper med lignende personer. Det er også utført betydelig automatisk lenking i kommunene Haram og Klepp.

Oktober 2018

Søket et forbedret ved at det er mulig å beregne score i sammenligningen mellom personer.

September 2018

Det er nå mulig å lenke personer direkte fra søkesiden og gjort referansesiden mer brukervennlig.

August 2018

Søket er forbedret slik at det også viser partnere og foreldre. Dette gjøres ved å søke igjennom alle kildene om personen.

Mai 2018

Brukergrensesnittet er endret noe for å gjøre det lettere tilgjengelig for nye brukere. Vi har også utvidet søket med å vise fødselsår og dødsår.

April 2018

Mulighet til å registrere personer som ikke er i noen kilder. Søkesiden er utvidet slik at den viser flere søk og det er endret på referansesiden.

Februar 2018

Søkesiden er utvidet slik at den viser flere søk og det er endret på referansesiden.

Januar 2018

Effektivisert personsidene og statistikksiden slik at de vises raskere. Epostadresser til bidragsytere er fjernet fra statistikksiden når man ikke er innlogget. Det er lagt til side med spørsmål og svar.

November 2017

Personsiden forbedret slik at det er lettere å lenke sammen familiemedlemmer. Det er også lettere å etablere lenker fra Wikipedia til histreg. Se referansesiden.

Oktober 2017

Forsiden er endret slik at det er lettere å bruke ulike deler av HBR. Fødsels- og dødsår vises for familiemedlemmer.

Mars 2017

Det er etablert referanser til alle biografier i Lokalhistoriewiki, over 13.000 biografier. Det er også laget en enkel måte å fjerne alle lenker og/eller familiekoblinger til en personforekomst fra en ny fane som heter Feilhåndtering.

Februar 2017

Det er mulig å registrere og vise frem ste-, foster- og adoptivforeldre. For eksempel er det mulig å endre en far til en stefar i folketellingen 1801. Vi har også fjernet noen bug.

Januar 2017

Søk kan sorteres bl.a. på fornavn, etternavn og fødselsår. Søket viser antall personforekomster på personsiden. Det er også mulig å endre søket til å vise forskjellige personer, dvs. bare en linje for personforekomster som er lenket.

Desember 2016

Det er nå mulig å koble sammen foreldre-barn og partnere manuelt slik at det blir lenker til andre i familien på personsiden. Det gjøres i en egen familiekurv tilsvarende som man lenker sammen ulike kildeforekomster av samme person. Familieforhold fra kildene blir registrert automatisk, men for folketellingene gjelder det foreløpig bare 1801-tellingen. Pass på at koblingen skjer fra en fane der familiekurven er oppdatert.

Hvis man er usikker på en lenke, kan denne markeres som lenkingskandidat. Det vises ved «LK» til høyre i livsløpstabellen. Det er lett å legge til eller fjerne denne markeringen. Vi bruker nå et annet API fra Digitalarkivet slik at sidene med mange personforekomster kommer opp raskere.

September 2016

Histreg.no inkluderer nå avisdata for døde, ekteskap, jubileer og hendelser av allmenn interesse. Her er det mulig å registrere flere hendelser manuelt. Det er også laget egen oversikt over museer. Foreløpig er det bare noen få museer som er med og vi ønsker dialog med flere. Statistikksidene er utvidet slik at vi kan se siste endringer. Denne siden kan det ta litt tid å laste opp.

Mai 2016

Bruksanvisningen er skrevet om og det er utført noen mindre visuelle endringer.

April 2016

Histreg.no oppgradert slik at det er mulig å fjerne lenker fra personer. Det hentes også inn familielenker fra folketellingene, men foreløpig er disse dataene bare tilgjengelig for 1801-folketellingen. Det er også laget en API som gjør det mulig for Digitalarkivet å finne ut hvor mange personer som er lenket til en personforekomst. Registreringssentralen for historiske data har laget ca 1,6 mill. lenker mellom personforekomster som er lest inn. I tillegg er det registrert ca 5.000 manuelle lenker.

Desember 2015

Histreg.no åpnet 9. november med mulighet for manuell lenking. Etter dette er systemet utvidet med statistikk og referansesiden er bedret. Det er nesten 4.000 lenker og over 1.200 personer ved årsskiftet.