Om HBR

Historisk befolkningsregister (HBR) er en digital infrastruktur som gir en oversikt over befolkningen i Norge fra 1800 til i dag. Nettstedet histreg.no gir en oversikt over den avdøde befolkningen fra åpne kilder. Bortsett fra en liste med døde fra perioden 1928-2017, er det begrenset med kilder etter 1923. Histreg.no har tilgang til og bygger på alle de åpne kildene i Digitalarkivet, bl.a. folketellinger, kirkebøker og emigrantprotokoller og kan oppfattes som en individbasert indeks til Digitalarkivet. Histreg.no inkluderer også noen nyere kilder frem til i dag, f.eks. aviser, men det er bare anledning til å lenke avdøde av hensyn til personvernet. Det er inngår også personforekomster fra noen åpne, eksterne og tematiske registre, som fanger.no med norske fanger 1940-1945.

HBR bygges opp ved å lenke sammen forekomster av samme person i ulike historiske kilder til livsløp, og koble de lenkede personene sammen i familienettverk. Lenkingen og koblingen skjer både med maskinelle og algoritmiske metoder og som en manuell dugnad som inkluderer svært mange personer. De som ønsker å bidra, kan sende epost til histreg@nr.no. Vi ønsker å gå så langt tilbake i tid som vi kan dokumentere i kilder, og følge aner og etterkommere av personer som har bodd i Norge. Histreg.no inkluderer kilder over migrasjon inn og ut av Norge.

Alle personer får en stabil og åpen URL og ID tilsvarende dagens fødselsnummer. F.eks. har Fridtjof Nansen URLen https://histreg.no/index.php/person/pf01073681015788 og IDen pf01073681015788. Vi ønsker at denne IDen skal brukes der det er naturlig som en enkel og entydig henvisning til og identifisering av en person som er lett for andre å gjenfinne.

Det er ca 60 mill. personforekomster med avdøde i åpne kilder i Digitalarkivet. Over 90% av lenkingen må skje med maskinelle metoder. Men mange av lenkene kan bare lages manuelt. Vi trenger derfor bidrag til å lage lenker og rette opp feil gjort av de maskinelle metodene og andre personer. Histreg.no er bygget opp slik at det skal være lettest mulig å lenke bestemte personer, f.eks. egen familie, finne personforekomster som ikke er lenket i en selvvalgt kommune eller finne personer der vi mistenker at det er lenket feil. Vi blir aldri ferdige, fordi jobben er for stor, og noen forekomster i kildene klarer vi ikke å lenke til andre kilder. Det vil alltid være utfordringer for de som ønsker å bidra.

HBR har betydelig kulturell og lokalhistorisk verdi i tillegg til å være en viktig ressurs for slektsforskere.

Vi ønsker at HBR skal brukes av flest mulig og som dokumentasjon i mange ulike sammenhenger. Museumssidene og referanselistene er to slike eksempler. Vi ønsker å referere til andre nettsteder, ikke erstatte disse. Chris Nyborg og Lars Holden har laget hver sin slektstavle på Lokalhistoriewiki som gjør det lett å vise frem og finne frem til egen slekt i HBR. Alle kan registrere seg som bruker og lage tilsvarende oversikt på Lokalhistoriewiki.

Der det er naturlig med referanser til HBR, skal det henvises til prosjektet «Historiske Registre» som delvis er finansiert av Norges Forskningsrådet, kontrakt 322231 med Norsk Regnesentral som prosjektansvarlig og Arkivverket som dataeier. Dataene kan utleveres fra SSB, Arkivverket, RHD ved UiT – Norges Arktiske Universitet og Norsk Regnesentral. Norsk Regnesentral ved epost histreg@nr.no bes om å bli orientert om vitenskapelige arbeider basert på HBR. Vitenskapelige henvisninger kan referere til:
Gunnar Thorvaldsen, Lars Holden: The Development of Microhistorical Databases in Norway, a Historiography, Historical Life Course Studies, 13, 2023
Gunnar Thorvaldsen, Hilde Leikny Sommerseth, Lars Holden: Anvendelser av Norges historiske befolkningsregister. Heimen 57 (3) 2020.
og
Lars Holden, Svetlana Boudko, Gunnar Thorvaldsen: Lenking og kobling i Historisk befolkningsregister. Heimen 57 (3) 2020.

Nyheter

Mars 2024

Nå er 1920-folketellingen unntatt Kristiania lagt ut i Digitalarkivet og dermed også tilgjengelig i histreg. Antall lenker har økt kraftig etter juni 2023 og en betydelig andel av befolkningen er lenket mellom folketellingene. Se statistikken i lenke nederst på Forsiden. Det er mulig å bidra til lenkingen med å søke etter navn, finne ulenkede personer i Min kommune eller rette feil i listen med mulige feil under fanen Feilhåndteringer. Personsider vises nå raskere enn tidligere.

Mars 2023

Under fanen «Feilhåndteringer» er det laget en liste med personsider der vi trenger manuell kontroll av lenkingen. Det kan være at personen er flere ganger i samme folketelling eller forskjell i navn, fødselsår eller kjønn i forskjellige personforekomster. Vi ber bidragsytere om å enten fjerne feillenker eller markere lenkene som sikre og deretter fjerne personen fra listen.

September 2022

Vi har gjort det mulig å markere sikre lenker og vise hvilken kilde som er hovedforekomst, HP. En markering av sikker lenke for en personforekomst i en kilde betyr at man er sikker på lenken mellom denne forekomsten og hovedforekomsten. Vi trenger bare å markere dette der det er betydelig avvik mellom de to kildene for fødselsår, navn, kjønn eller andre data. Dette er laget for å unngå maskinell delenking av en korrekt lenke. Det er mulig å skifte hovedforekomst ved å delenke og så lenke på nytt der man markerer hvilken forekomst man ønsker som hovedforekomst.

Juni 2022

Vi har etablert en ny fane ”Min kommune”. Her kan man finne store familier i folketellinger i valgfri kommune som ikke er lenket. Siden våre automatiske rutiner ikke har klart å lage en lenke, kan det være en ekstra utfordring som trenger litt manuell hjelp.

Digitalarkivet er utvidet med en kilde, Folkemengdens bevegelse, døde, 1928-1945. Fra før av har vi en liste med døde 1951-2014. Vi er dermed i stand til å dokumentere avslutningen på livet til et stort antall personer som døde de siste 100 årene.

Mai 2022

Det er nå etablert lenker til Fanger.no, en oversikt over fanger under 2. verdenskrig. Disse håndteres på lik linje med en forekomst i en folketelling eller kirkebok. Vi ønsker at historisk befolkningsregister skal etablere lenker til flest mulig andre historiske registre. Åpne registre kan bli innlemmet på samme måte som Fanger.no.

Januar 2022

Utviklingen av historisk befolkningsregister har fått støtte fra Forskningsrådets infrastrukturprogram for 2022-2027. Det vil sikre en betydelig utvikling av databasen. Lenkingen skal dekke en vesentlig høyere andel av befolkningen og ha færre feil. Vi har for første gang lagt ut en statistikk over lenkingen. Se lenke i ingress øverst på siden. Vi skal også inkludere flere tematiske registre. Brukergrensesnittet skal også bedres. Dette vil skje gradvis i løpet av 6 årsperioden. Alle manuelle bidrag er fortsatt svært velkomne. I de kommende månedene vil det utføres maskinell lenking mellom folketellingene 1910 og 1920 og listen med døde 1951-2014.

Mars 2021

Antall kilder i Digitalarkivet har blitt økt betydelig siste året med mange kirkebøker og bl.a. liste over døde 1950-2014 i Norge. I mange tilfeller er både ministerial- og klokkerbok registrert slik at kirkehendelser er registrert to steder. Vi anbefaler da at begge hendelsene lenkes. Folketellingen 1920 legges ut i løpet av våren 2021. Alle disse kildene er tilgjengelig i histreg.no. Det er nå mange bidragsytere i histreg som til sammen lager ca 40.000 lenker i måneden. I mars 2021 er det lagt inn 300.000 maskinelt genererte lenker mellom folketellingene 1891 og 1900.

September 2019

Det er nå lest inn familiekoblinger for folketellingene 1801,1865, 1891, 1900 og 1910. Disse er laget med algoritmer og de har ikke klart å registrere alle familieforholdene. Det er mulig å legge til nye ved å bruke familiekurven på personsidene. Feil kan rettes ved å bruke siden for feilhåndtering og fjerne alle familiekoblinger til en person. Familiekoblingene for folketellingene 1801 og 1910 som var laget av algoritmer og lagt inn tidligere er fjernet. Det kan derfor være noen familiekoblinger som er blitt borte.

Mars 2019

Antall lenker er mer enn doblet ved at det er lagt til mange lenker funnet av algoritmer. Det er noen feil lenker f.eks. par med samme navn og får barn i samme kommune i de samme årene kan ha blitt lenket sammen. Vi lager derfor en liste med personer med mange lenker laget av algoritmer (se topp siden) og vi oppfordrer brukere av histreg til å bidra til å sjekke ut disse personene.

November 2018

Søket er forbedret ved at det er mulig å sortere et søk i grupper med lignende personer. Det er også utført betydelig automatisk lenking i kommunene Haram og Klepp.

Oktober 2018

Søket et forbedret ved at det er mulig å beregne score i sammenligningen mellom personer.

September 2018

Det er nå mulig å lenke personer direkte fra søkesiden og gjort referansesiden mer brukervennlig.

August 2018

Søket er forbedret slik at det også viser partnere og foreldre. Dette gjøres ved å søke igjennom alle kildene om personen.

Mai 2018

Brukergrensesnittet er endret noe for å gjøre det lettere tilgjengelig for nye brukere. Vi har også utvidet søket med å vise fødselsår og dødsår.

April 2018

Mulighet til å registrere personer som ikke er i noen kilder. Søkesiden er utvidet slik at den viser flere søk og det er endret på referansesiden.

Februar 2018

Søkesiden er utvidet slik at den viser flere søk og det er endret på referansesiden.

Januar 2018

Effektivisert personsidene og statistikksiden slik at de vises raskere. Epostadresser til bidragsytere er fjernet fra statistikksiden når man ikke er innlogget. Det er lagt til side med spørsmål og svar.

November 2017

Personsiden forbedret slik at det er lettere å lenke sammen familiemedlemmer. Det er også lettere å etablere lenker fra Wikipedia til histreg. Se referansesiden.

Oktober 2017

Forsiden er endret slik at det er lettere å bruke ulike deler av HBR. Fødsels- og dødsår vises for familiemedlemmer.

Mars 2017

Det er etablert referanser til alle biografier i Lokalhistoriewiki, over 13.000 biografier. Det er også laget en enkel måte å fjerne alle lenker og/eller familiekoblinger til en personforekomst fra en ny fane som heter Feilhåndtering.

Februar 2017

Det er mulig å registrere og vise frem ste-, foster- og adoptivforeldre. For eksempel er det mulig å endre en far til en stefar i folketellingen 1801. Vi har også fjernet noen bug.

Januar 2017

Søk kan sorteres bl.a. på fornavn, etternavn og fødselsår. Søket viser antall personforekomster på personsiden. Det er også mulig å endre søket til å vise forskjellige personer, dvs. bare en linje for personforekomster som er lenket.

Desember 2016

Det er nå mulig å koble sammen foreldre-barn og partnere manuelt slik at det blir lenker til andre i familien på personsiden. Det gjøres i en egen familiekurv tilsvarende som man lenker sammen ulike kildeforekomster av samme person. Familieforhold fra kildene blir registrert automatisk, men for folketellingene gjelder det foreløpig bare 1801-tellingen. Pass på at koblingen skjer fra en fane der familiekurven er oppdatert.

Hvis man er usikker på en lenke, kan denne markeres som lenkingskandidat. Det vises ved «LK» til høyre i livsløpstabellen. Det er lett å legge til eller fjerne denne markeringen. Vi bruker nå et annet API fra Digitalarkivet slik at sidene med mange personforekomster kommer opp raskere.

September 2016

Histreg.no inkluderer nå avisdata for døde, ekteskap, jubileer og hendelser av allmenn interesse. Her er det mulig å registrere flere hendelser manuelt. Det er også laget egen oversikt over museer. Foreløpig er det bare noen få museer som er med og vi ønsker dialog med flere. Statistikksidene er utvidet slik at vi kan se siste endringer. Denne siden kan det ta litt tid å laste opp.

Mai 2016

Bruksanvisningen er skrevet om og det er utført noen mindre visuelle endringer.

April 2016

Histreg.no oppgradert slik at det er mulig å fjerne lenker fra personer. Det hentes også inn familielenker fra folketellingene, men foreløpig er disse dataene bare tilgjengelig for 1801-folketellingen. Det er også laget en API som gjør det mulig for Digitalarkivet å finne ut hvor mange personer som er lenket til en personforekomst. Registreringssentralen for historiske data har laget ca 1,6 mill. lenker mellom personforekomster som er lest inn. I tillegg er det registrert ca 5.000 manuelle lenker.

Desember 2015

Histreg.no åpnet 9. november med mulighet for manuell lenking. Etter dette er systemet utvidet med statistikk og referansesiden er bedret. Det er nesten 4.000 lenker og over 1.200 personer ved årsskiftet.