Norsk Folkemuseum

Sted: Bygdøy, Oslo

Lenke: http://norskfolkemuseum.no/

Stiftet av: Hans Aall (1869-1946) i 1894

Utstillinger: http://norskfolkemuseum.no/Utstillinger

Et eksempel

En slektssaga på Enerhaugen:
Augusta Wilhelmine Andresen

Referanse

Wikipedia, Norsk Folkemuseum